Please include me, my family and all muamins and muaminath in your precious duaa.
എന്നെയും എന്റെ കുടുംബത്തെയും എല്ലാ മുഅമിനീങ്ങൾക്കും മുഅമിനാത്തുക്കൾക്കും നിങ്ങളുടെ ദു ആ യില്‍ ഉൾപെടുത്തണേ


Mahdinil (Malappuram Swalath Nagar, Melmuri) March 3, 2016 il Nadakkunna SWALATH MAJLISIL Hadiya Cheidu Dua Cheyyan Vendi Nariyath swalaath samaaharanam.
Thaathparyam ullavar churingiyath 100 Naariyath swalath cholli ennam MONDAY (March 1, 2016) Thazhe kodutha numberil ariyikkuka (sms/whatsapp)

SMS/Whatsapp/Email

SMS/Whatsapp/Email

Wednesday, 26 August 2015

Sunni Manzil-Adkar Android app

http://sunnimanzil.blogspot.in/
Google Play
Dikr Dua swalath,burda,Manqos Moulid,Sunni Thouhed Theliv Quran,Nabiye Kanan Thawassul Theliv..Badar. Etc
visit:--http://sunnimanzil.blogspot.com--->( Better Visit From Computer)
NB:Please Download "Adobe Acrobat Reader " To Use Sunni Manzil
സുന്നി മന്‍സില്‍ Include
★സ്വലാത്തുകള്‍★
-⇩---⇩----
Swalath 600,000
Swalath 70000
Thaju Swalath
80 Years
Swalathul Huloor
Ahlamu Swalath
PowerFul Swalath1
Nariyath Swalath
Shafi Imam Swalath
Fathih Swalath
Shifa Swalath
Badariyyath Swalath
Kamaliya Swalath
Istigfar Swalath
Thajul Ulema Nirdeshicha Swalath
കടം വീടാനുള്ള സ്വലാത്ത്
PowerFul Swalath 2
More Swalathukal
Burda Qaseedah
നബിയെ കാണാന്‍
പ്രവാചകന്‍റെ കരച്ചില്‍
Madhu Song
★ബദറുമായി ബന്ധപെട്ടത്★
-⇩------⇩--⇩
Asmahul Badar
Badariyyath(Bappu USthad
Badar Moulid
ബൈത്തുകള്★
-⇩---⇩---
Ajmeer Khaja Baith
Ashraqa Baith
Jeelani Salam Baith
Salam Baith
Kundoor Usthad Baith (Aramba Poovaya)
Thala-al- Badru
CM Madavoor Baith
Thawassul Baith
Ya Akrama Baith
Ya Sayide Baith
★ഔറാദുകള്‍★
-⇩--⇩----
Asmahul Husna
Kanjil Arsh
Noorul Eman
Hizb Al Bahr
Hizb Youmul Jumua
Hizb Al- Nasr
Haddad Ratheeb
Virdu Latheef
Vird-Imam- Nawavi
Dalailul Khairath Sunday
Dalailul Khairath - Monday
Dalailul Khairath - Tuesday
Dalailul Khairath - Wednesday
Dalailul Khairath - Thursday
Dalailul Khairath - Friday
Dalailul Khairath - Saturday
★ദിക്റുകള്‍★
-⇩---⇩-
Amoolyamaya Dhikr
Dress Dhikr
എന്തിനും പരിഹാരം
Thalqeen
Cancer Shifa
Food Dhikr
ഇടി മിന്നല്‍ കാണുമ്പോള്‍
Jinnum Pishachum Akannu Pokaan
Wind Dhikr(kattu)
മക്കള്‍ നന്നവാന്‍
Masam Kanumbol
Naraka Mochanathinu
Entering Masjid
For Student
Asugam Shifa Akaan
Leaving Masjid
Morning(Ravile)
Evening (Vaikunneram)
Afraid in Sleeping
When Sleeping
Dua for Entering Vechicle
Toilet
Vithr Dhikr
Ap Usthad തന്ന ദിക്ര്‍
കണ്ണേര്‍ ദിക്ര്‍
Travel Dhikr
Ashura Dhikr (Muharram 10
★നിസ്കാരത്തിലെ ദുആകള്‍★
Mayyith Niskaram(More Details)
Mayyith Dua (maranapettavarkku Vendi)
Luhr Dua
Asar Dua
Magrib Dua
Isha Dua
Subh Dua
Ootinte Sujood (Thilavath Sujood)
Vithr Dua
Thahajjud Dua
Tharaveeh Dua
Thasbeeh NIskaram
Luha Niskaram Dua
After All Niskaram

★ദുആകള്‍★
-⇩---⇩-⇩-
Haram Dua
Madeena Dua
Special Qabar Dua
Ramadan 30 day Dua
Ramadan Dua
First Night Dua
Sayyidul Isthigfar
First Night Dua
Makkal Undavaan Dua
After Azan(Bank)
Bara'th Dirk Dua
Khatamul Quran Dua
Dua-ul- Karb
Mayyith Niskaram
Vulu Dua
Ashura'a Dua
Thawba And Dua
Qabar Ziyarath and Dua
Dua After Dikr Halqa
Entering House
Thasbeeth
Arafa Day Dua
മരണം നന്നാവാന്‍
ഉദ്ദേശം നിറവേറാന്‍
------------
------------
★മാല മൌലിദുകള്‍★
↓--⇩-----⇩--
Manqoos Moulid
Muhiyadeen Moulid
Sharraful-Anam- Moulid
Refai Moulid
Muhiyadeen Mala
Nafesath Mala
Ajmeer Khaja Moulid
★ഖുതുബിയ്യത്ത്★
---⇩--⇩--
Quthubiyyath
Madavoor Quthubiyyath
★വഹാബികള്‍ക്കെതിരെ തൌഹീദ് തെളിവുകള്‍★
↓--⇩------↓---⇩---⇩↓----↓-⇩-
Qabar Ziyarath Theliv
Thawassul(Theliv)
Nariyath Swalath(Theliv)
Istigasa Question&Answer
ഉറുക്ക് തെളിവ്
Marichavarkk Vendi 1
Thableeg
Sunni Adarsham Proofs
മരിച്ചവര്‍ക്ക് വേണ്ടി 2

---> Please Download "Sunni Manzil-Adhkar Dua Swalath" <-- app="" from="" p="" play="" store="">
• dua swalath .dikr allah .ap .sunni sys ssf ramadan ,dikr book . PDF dikr for mobile sunni dikr thouheed dua for mobile .media mission sunni online radio global voicekmic .sgv imm thasbeeh , tasbeeh , dikr book ,risala , risaala , sunni voice .Download PDF ..All Dikr , kithab Dikr for mobile ,burda for mobile pdf islamic media mission sunni quraan malayalam dikr ap rsc ap usthad islamic dikr dua sunnah lslamika sunni kerala mala moulood ratheeb burda swalath adkar

★ ബദറുമായി ബന്ധപെട്ടത്
Badar Baith I ബദര്‍ ബൈത്ത്
Others
Map Of Jannathul Baqeea
★ബൈത്തുകള്‍
Aqsam Baith
★റാത്തീബുകള്‍
Jalaliya ratheeb
Muhiyadeen Ratheeb
★★ദിക്റുകള്‍
Shathru ninnu Marayan (Enemy) │ശത്രുവില്‍ നിന്ന് മറയാന്‍
Prani Cheviyil │പ്രാണി ചെവിയില്‍ കടന്നാല്‍
Chengannu │ചെങ്കണ്
Samayath Unaraan│ഉണരാന്‍ -നിശ്ചിത സമയത്ത്
Urakkam Vannillenkil │ഉറക്കം വരാതിരുന്നാല്‍
Albhutha Manthram │അത്ഭുത മന്ത്രം
Visham Nivaranthinu │വിഷ നിവാരണത്തിന്
Arafa Day Dikr
Travel All Dikr
30 Laksham │30 ലക്ഷം
Akramam Undavumpol │അക്രമം ഉണ്ടാവുമ്പോള്‍
Visha Bada │വിഷ ബാധ
Chayichadakkan │ജയിച്ചടക്കാന്‍
Thel Kadikkathirikkan │തേള്‍ കടിക്കാതിരിക്കാന്‍
Surakshayude THakkol │സുരക്ഷയുടെ താക്കോല്‍
Ashwasam Tharunna Dua ആശ്വാസം തരുന്ന ദുആ
Utharam Tharunna Dua │ഉത്തരം തരുന്ന ദുആ
Malayalam Dua │മലയാളം ദുആ
Apasmara Dua │അപസ്മാരം ചികിത്സ
Asmahul Husna Prathyekathakal│അസ്മാഹുല്‍ ഹുസന പ്രത്യേകതകള്‍a
Thala Vedan │തല വേദന
Shabdam Shari akaan(sound) │ശബ്ദം ശരിയാകാന്‍
Ella Rogathinum │എല്ലാ രോഗത്തിനും
Prasava Vedan Kurayan │പ്രസവ വേദന കുറയാന്‍
Ramadan Doughts │സംശയങ്ങള്‍
Buddi Shakthi Vardikkan │ബുദ്ധി ശക്തി വര്‍ദ്ധിക്കാന്‍
★★ദുആകള്‍
avashyam niraveraan I ആവശ്യം നിറവേറാന്‍
Muth Nabi Dua│ മുത്ത് നബി ചെയ്തിരുന്ന ദുആ
Qilr Nabi Dua │ ഖിള്ര്‍ നബി (അ) ചെയ്തിരുന്ന ദുആ
Veedu Soukaryam Akaan (house) │ വീട് സൗകര്യം ആകാന്‍
Kallu Ozhivakkan │കള്ള് ഒഴിവാക്കാന്‍
Marannath Orma Veran │മറന്നത് ഓര്‍മ വരാന്‍
Nashdapettathu kittan (lost) │നഷ്ടപെട്ടത് കിട്ടാന്‍
rogam ..Shwasa Kosham .... │ശ്വാസ കോശം,വെള്ളപാണ്ട്,കുഷ്ടം രോഗങ്ങള്‍ മാറാന്‍
★സ്വലാത്തുകള്‍★
Swalath Gasnabi(100000)
Swalathul Majmooah By M.A Usthad
Swalath Munjiya
മാല മൌലിദുകള്‍
Ok Usthad Moulid
Cm Valiyullah Moulid
★ഖസീദകള്‍★
Qaseeda Isitgfar
Qaseeda Munajath
Qaseeda Muhammadiyyath
Qaseeda Noor
Qaseeda Swallal Ilah
★വഹാബികള്‍ക്കെതിരെ തൌഹീദ് തെളിവുകള്‍★
Nabi Dinam Theliv
Tharaveeh 20 Theliv
Tharaveeh 8 ?
Nabi Dinaghosham
-
• dua swalath .dikr allah .ap .sunni sys ssf ramadan ,dikr book . PDF dikr for mobile sunni dikr thouheed dua for mobile .media mission sunni online radio global voicekmic .sgv imm thasbeeh , tasbeeh , dikr book ,risala , risaala , sunni voice .Download PDF ..All Dikr , kithab Dikr for mobile ,burda for mobile pdf islamic media mission sunni quraan malayalam dikr ap rsc ap usthad islamic dikr dua sunnah lslamika sunni kerala mala moulood ratheeb burda swalath adkar

No comments:

Post a Comment