Please include me, my family and all muamins in your precious duaa.
എന്നെയും എന്റെ കുടുംബത്തെയും നിങ്ങളുടെ ദു ആ യില്‍ ഉൾപെടുത്തണേ


Friday, 24 July 2015

നമ്മളിൽ നിന്നും മരണപ്പെടുന്നവർക്കായി ദിഖ്‌ർ സമർപ്പിക്കുവാൻ ഒരു അവസരം

എല്ലാ ആഴ്ച്ചയും നമ്മളിൽ നിന്നും മരണപ്പെടുന്നവർക്കായി ദിഖ്‌ർ സമർപ്പിക്കുവാൻ ഒരു അവസരം 

അസ്സലാമു അലൈക്കും,
ഒരു പുതിയ പദ്ധതി ദിവസം 10-15 മിനിറ്റ് ചിലവഴിച്ചാൽ ഇന്ഷാ അല്ലഹ്  നമ്മുടെ ആഖിബത്ത് നന്നാകും എന്ന്   ഉറപ്പുള്ള പദ്ധതിയാണ്ണ്‍ . ഡെയിലി "ലാ ഇലാഹ ഇല്ല ല്ലാഹു   ലാ ഇലാഹ ഇല്ല ല്ലഹ് " ചുരിങ്ങിയത് 100 പ്രാവശ്യം ചൊ ല്ലാൻ പറ്റുന്നവർക്ക്  പങ്കാളിയാകാം.
നിബന്ധനകൾ
1) ഒരു ദിവസം  ചുരിങ്ങിയത് 100  "ലാ ഇലാഹ ഇല്ല ല്ലാഹു   ലാ ഇലാഹ ഇല്ല ല്ലഹ് " അതായത് 200 لا إله إلا الله ദിഖ് ചൊല്ലണം
2) കൂടുതൽ ചൊല്ലാൻ താത്പര്യം ഉള്ളവര്ക്ക് കൂടുതൽ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കാം, കുടുംബത്തെയും പങ്കെടുപ്പിക്കാം
3)  ഏറ്റെടുത്താൽ ചുരുങ്ങിയത്  ഹിജ്റ  1 കൊല്ലം ചൊല്ലണം ഈ കഴിഞ്ഞ ഷവ്വാൽ 1 മുതൽ അടുത്ത ഷവ്വാൽ  1 വരെ (ഈദുൽ ഫിത്തർ ) , കാരണം അവരവരുടെ accountil 70,000 ആകാൻ (355 x 200 =71,000 ). കഴിഞ്ഞ് പോയ ദിവസങ്ങളുടേത്  സൗകര്യം പോലെ ചൊല്ലി തീർക്കാം
4) എന്തെങ്കിലും കാരണത്താൽ ഒരു ദിവസം ചൊല്ലാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ വെള്ളിയാഴ്ച്ച്ചക്കുള്ളിൽ പൂർത്തിയാക്കണം
5) നിങ്ങൾ റ്റെ ടുക്കുന്നത് എത്രയാണോ അത് ചൊല്ലി  എന്ന്  അറിയിക്കേണ്ടതില്ല ചൊല്ലി തീർക്കേ ണ്ടാതിന്റെ  ഉത്തരവാദിത്ത്വം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ആണ്
6) ചൊല്ലി കിട്ടുന്ന total എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ച്ചയും ജുമുഅക്ക് ശേഷം നമ്മളുടെ ഉസ്താദുമാർക്കും, പ്രത്യേകം ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ പങ്കാളികളാകുന്നവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും, ആ ആഴ്ച്ച മരണപ്പെട്ട മുഅമിനീങ്ങൾക്കും മുഅമിനാത്തുക്കൾക്കും ഹദിയ ചെയ്ത് ദുആ ചെയ്യുന്നതാണ്
7) നിങ്ങൾ ചൊല്ലുന്ന ദിഖ്  അഡ്മിൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വർക്ക് ഹദിയ  ചെയ്യാൻ സമ്മതമാണെന്ന് കരുതണം
ഇത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം
1)നമ്മൾ മരിക്കുന്നതിന്ന്  മുമ്പ് നമ്മുടെ അകൌണ്ടിൽ 70,000 ദിഖ്  ചൊല്ലാനും മുഅമിനീങ്ങളെ കൊണ്ട് ചൊല്ലിക്കാനും ഒരു അവസരം ഉണ്ടാക്കുക
2)നമ്മുടെ  കുടുംബത്തിൽ/പരിചയത്തിൽ നിന്നോ മരണപ്പെട്ടെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ, ഉടനെ ലക്ഷ കണക്കിഞ്ഞ് ദിഖ്‌ർ ഹദിയ ചെയ്യാൻ സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും

അല്ലാഹു നമ്മുടെ എല്ലാ നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങളും സ്വീകരിച്ച് ഇഹവും പരവും വിജയത്തിൽ ആക്കി തരട്ടെ. ചൊല്ലാൻ തയ്യാറുള്ളവർ എണ്ണം മുകളിലെ ഇമേ ജിൽ പറഞ്ഞ whatsapp നമ്പറിലോ ഈ മെയിലിലോ അറിയിക്കുക.
മദീനയിലെ ദുആ മജ് ലിസിൽ പങ്കാളിയാകാം / Be part of Duaa majlis at Madeena and More


എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ച്ച രാവും മദീനയിലും വിവിദ സ്ഥലങ്ങളിലും നടത്തുന്ന മജ് ലിസുകളിലേക്ക്  സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി സമർപ്പിക്കുന്നു.
We are submitting Salawat/durood shareef to multiple majlis around the globe including Madeena.
Those who are interested to be part of the same, recite maximum durood/Salawat and inform us the counts every Thursday before 8:00 PM Indian Time on the contact details mentioned in the above image

Friday, 20 February 2015

ആൻഡ്രോയിട് അദ്കാർ ഖിത്താബ് App Adkar Kitab Burda-Swalat-Dua - Android Apps

ആൻഡ്രോയിട്  അദ്കാർ ഖിത്താബ് 
Adkar Kitab Burda-Swalat-Dua,  Adobe Reader should be installed for proper working of this app
 
 
image
 
 
 
 
 
Adkar Kitab Burda-Swalat-Dua - Android Apps on Google ...
* Salam Baith * Yaa Akrama Baith يا اكرم * Ashraka Baith , * Sharaful Anaam * Manqoos Mawlid * Badar Moulud * Asmaul Badar اسماء البدر * Qaseedathul Burda ...
Preview by Yahoo
 
Adkar Kitab اذكار کتاب 
This app includes
* Salam Baith
* Yaa Akrama Baith يا اكرم
* Ashraka Baith , 
* Sharaful Anaam
* Manqoos Mawlid
* Badar Moulud 
* Asmaul Badar اسماء البدر
* Qaseedathul Burda - فصيدة البردة - Qaseedath Burda 
* Qaseedathul Qutubiyyath Kuthubiyath
* Vahallil Kubbathi Baith (aramba poovaya - Kundoor ustad Baith)
* Haddad Ratheeb حداد
* Virdul Latheef الورد اللطيف
* Kanjil Arsh كنج العرش
* Swalathul Taj
* Ahlamu Swalath
* Muhydeen Mala - Muhiyadheen Mala
* Badariyyath
* Badariyyath - Thirurangadi Bappu Musliar - aameena yaa rabba saama
* Thawassul Baith
* Dua common General Dua
* prayer adkar
* Fajar prayer after dua
* zuhar prayer after dua
* Asr prayer after dua
* Magrib prayer after dua
* Isha prayer after dua
* Qabar Ziyarat Dua
* Qasidah Al Mohammediya
* Twalaul Badaru Alaina طلع البدر علينا
* Asmaul Husna & swalath
* Swalathul Nariyah , nariya swalath , swalathul nariya
* Dalailul Khairath , Dalailul Khairat , Dalail ul Khairat , Dlaa e lul khairaath, Dala'il al-Khayrat , دلائل الخیرات
* Hizb an-Nasr , حزب النصر , Hizb al Nasr , 
* Vird alnawawi , ورد النووي , wird alnawawi , Wird Al nawawi 
* Dua After Adan , Dua After Azan
* Hizbul Bahr , حِزب البحر
* Noorul Eeman , Noorul iman
* Tauba , Thouba , Touba (malayalam) توبة
* Dua for the Month of Rajab
* Swalath Al Fathih
* Mayith Niskaram , Mayyith Prayer , صلاة الجنازة
* Barath Dikr / Lailathul Barath
* Ramdan 30 Days Dua's - رمضان دعاء
* Tasbeeh Niskaram , How to perform Tasbeeh Prayer / Salat ut-Tasbih , صَلاةُ التَّسْبِيحِ , തസ്ബീഹ് നിസ്കാരം 
* Tasbeeh Prayer (english)
* Qasidah of Umar Qadhi
* Mamburam Baith
* Muhyuddeen Maulid
* Sayyidul Istighfar
* Hizb youmul Juma / Friday Swalath
* Dikr After 5 Times Prayer
* Dua bed time & Waking up
* Dua entering & leaving House
* Dua for Entering vehicle
* Hajj & Umra Adkar (malayalam) - App
* Arafat Day Dikr Dua - دعاء يوم عرفة - അറഫാ ദിവസം ചെല്ലേണ്ട ദിക്ര് ദുആകള്‍
* Thilavath Sujood Dua
* Muharam 10 dikr / Ashurau Day dikr 
* Yaa sayyidee baith
* Dua Before Sexual Intercourse
* Munajat
* Thasbeeth
* CM Thavassal Baith
* Nafeesath Mala Audio (App) link
* Muhiyadheen Mala Audio (App) Link
* Dua for wearing clothes
* Prayer dua after Witr
* Dua when enter masjid
* Dua when entering and leaving toilet
* Dua after wudu
* Dua for evening morning
* Khathamul Quran Dua
* Swalath Suggested by Thajul Ulama for Loan/ കടം വീടാന്‍
* Dua After Dikr Halqa 
* Dua when married couple meet first time 
* Thalqeen (for Men & Women) - Talqeen
Dhikr Allah , Dikir , dikr , dua ,, islamika jalakam , tasbeeh , thasbeeh collections
*** If you found any spelling mistakes please send mail to adkarkitab@gmail.com (Please make sure that your app is updated always)

Saturday, 1 February 2014

Ullaal Thangal

Ullaal Thangal Pranju Thanna Svalaath